Privacy Statement

Versie: augustus 2021
 
Wanneer je mijn website bekijkt of contact opneemt deel je soms persoonsgegevens. Ik behandel deze gegevens zorgvuldig en houd mij aan de geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.
 
In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Mireillebobbert.com, De manier van communicatie maakt daarbij niet uit.
 
Mireille Bobbert, gevestigd aan de Planciusstraat 19 te Amsterdam is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar mireille@mireillebobbert.com.
 

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.
 
Bijzondere persoonsgegevens
Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.
 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn website en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via mireille@mireillebobbert.com en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.
 

Wanneer verwerk ik jouw persoongegevens?

1.     Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
 
Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, e-mailen, een contactformulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.
 
Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:
 
 • Naam, adres, woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jouw bericht
 
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.
 
2.     Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.
 
Als je bij mij producten of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Ook voor het inplannen van afspraken heb ik gegevens van je nodig. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:
 
 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens
 
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.
 
4.     Om je te kunnen factureren & incasseren.
 
De door jou afgenomen diensten en producten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende gegevens van je op:
 
 • A.W. gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.
 
5.     Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
 
Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn systeem te verwerken:
 
 • Naam
 • Emailadres
 
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.
 
6.    Om je mijn nieuwsbrief te kunnen toesturen.
 
Voor het versturen van mijn nieuwsbrief sla ik de volgende gegevens op:
 
 • Naam
 • E-mailadres
 
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.
 

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik

Mireillebobbert.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.
 
Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruik ik analytische cookies (Google Analytics en Facebook Business Manager) om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. Last but not least maak ik soms ook gebruik van tracking cookies zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.
 
Als ik jouw toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring.
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
 

Doorgifte aan partners

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:
 
 • Mijn nieuwsbrieven versturen
 • Mijn betalingen & incasso’s afhandelen
 • Mijn webhosting en online advertenties verzorgen
 • Mijn administratie afhandelen
 
Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.
 
Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Mireillebobbert.com, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Mireillebobbert.com heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.
 
Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.
 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.
 
E-mail: E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil. E-mails van klanten die toch geen behandeling wensen, worden na 3 maanden verwijderd.
 
Foto’s welke geleverd worden aan de klant: Ik bewaar de geleverde foto’s minimaal twee jaar tenzij jij eerder wil dat ik ze verwijder.
 
Facturen en offertes: Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in mijn facturatiesysteem.
 
Nieuwsbrief: Je kunt je op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.
 
Jouw rechten: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mireillebobbert.com. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 
Inzage: Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar mireille@mireillebobbert.com.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.
 
Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Mireillebobbert.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar mireille@mireillebobbert.com Ik kan dan direct actie ondernemen.
 

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Mireillebobbert.com verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Mireillebobbert.com accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
 

Wijziging in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Mireillebobbert.com om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf.
 
Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid.
 
Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Mireillebobbert.com ga je akkoord met deze wijzigingen.
 
Contact Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via de e-mail, mireille@mireillebobbert.com.
 
Mireillebobbert.com is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83607625.